(111) 111-1111
deneme caddesi,deneme mahallesi
09:00-18:00
 standarsite demo
İletişim Hattı
(111) 111-1111
PV TEKNOLOJİSİ
PV TEKNOLOJİSİ

PV Teknolojisi (Fotovoltaik) etki 1839 yılında keşfedilmiş olmasına rağmen ilk pratik çalışma 1950’li yıllarda gerçekleştirilmiştir. Fotovoltaik modüller ilk olarak uzaydaki uydular için geliştirilmişlerdir. Geleneksel piller, yakıt hücreleri ve nükleer enerji o zamanın koşulları için uygun olmadığından kısa bir zaman sonra depolanan enerji kullanılmaya başlanmış, daha sonra yüksek verimli silikon güneş pillerinin geliştirilmesi ile birlikte fotovoltaik enerji en iyi çözüm olarak karşımıza çıkmıştır.

Fotovoltaik Enerjinin Avantajları;

· Güneş sonsuz enerji kaynağıdır
· Hiçbir atık üretimi söz konusu değil (yanıcı gazlar, artıklar vs.)
· Güneş enerjisi santralinin bakım ihtiyacı çok azdır.

Başlangıç

Fotovoltaik cihazların çalışması, mekanik hareketli parçalara gerek kalmadan, yarı iletken materyallerin güneşin radyasyon enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmesi (özel uygulamalar ile) esasına dayanır. Bugün hemen hemen sadece silisyum yarı iletken malzeme olarak kullanılmaktadır. Bir fotovoltaik tesisin temel bileşeni fotovoltaik hücredir, standart koşullarda (25°C sıcaklık, 1000 W/m2 radyasyon gücü)  1.5 Watt güç üretir. Standart koşullarda çalışan bir fotovoltaik cihazın güç çıkışına pik güç (Wp) denir. Hücrelerin birbirlerine monte edilmesiyle fotovoltaik modül elde edilir.

Güneş Panel Üretimi

Fotovoltaik hücrelerin ana malzemesi silisyumdur. Silisyum oksijenden sonra dünya üzerindeki en yaygın elementtir.  Doğada saf halde bulunmaz, diğer elementler ile bileşikler halinde bulunur. Ancak fotovoltaik bir hücrenin üretimi için saf halde silisyuma ihtiyaç duyulmaktadır; saf silisyumun elde edilmesi çok zorlu ve pahalı bir süreçtir. Silisyum, ekstra saf silisyum çubuklarından, cilalanmış ve asitle işlenmiş çok ince diskler kesilerek elde edilebilir. Başka bir yöntem ise katot püskürtme yolu ile (amorf silikon) silisyum atomlu cam levhalar elde edilmektedir. Başka bir işlem ise doping adını alır. Bu işlemde, yabancı atomların formundaki silisyum disklere saf olmayanların eklenmesinin programlanmasından oluşur. Bir disk, bu işlemden sonra fotovoltaik hücre olarak adlandırılabilir çünkü prensipte çalışabilecek yarı iletken özelliğine sahiptir. Gerekli gücü elde etmek için ve fotovoltaik hücreleri doğal etkenlerden korumak (rüzgar, kar, yağmur, dolu vs.)için, elektriksel olarak bağlıdırlar, metal bir iskeletle birleştirilmişlerdir ve cam bir levha ile korunmaktadırlar.